Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zariadenie medárne
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Včelnica-úle s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Z20235521 Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.06.2023
14:42
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.06.2023
23:59
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
17741-MST Vybavenie poľnej nemocnice
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18780-WNS COINTT 2023 Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
19087-WNT Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
19216-WNS Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami - 2.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Prešovský samosprávny kraj
Z20235391 Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235418 Smetné koše, vedrá, mop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok