Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zariadenie medárne
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Včelnica-úle s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Z20235521 Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.06.2023
14:42
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.06.2023
23:59
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
17741-MST Vybavenie poľnej nemocnice
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18780-WNS COINTT 2023 Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
19087-WNT Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
19216-WNS Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami - 2.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Prešovský samosprávny kraj
Z20235391 Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235418 Smetné koše, vedrá, mop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235430 Generátory a elektrocentrály do 10 KW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20235454 Reklamné a propagačné stojany a roll-up bannery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235456 Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému Generálnej prokuratúry SR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235466 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235481 Rádiomagnetofón s CD , USB a BLUETOOTH
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235484 Monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235485 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235488 Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235496 Ručné náradie na elektrický pohon
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235533 Chemické svetlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20235540 oprava kosačiek ručných a ručne vedených
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20235474 Zobrazovací softvér pre CT prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235438 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235118 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235439 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1129 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20